AKTUELLE SATSER
 Aktieindkomst
 Arv- og gaveafgift
 Befordringsfradrag
 Befordringsgodtgørelse
 Bindende svar
 Bundfradrag
 Børnebidrag
 Dagpenge
 Diskontoen
 Efterløn
 Ejendomsavance
 Etableringskonto
 Feriekonto
 Forbrug af egne varer
 Forskud
 Fri bil
 Fri telefon
 Frivillig indbetaling af restskat
 Kapitial- og ratepension
 Kapitalafkastsatser
 Kør privat i firmavognen
 Medarbejde ægtefælle
 Mindsterenten
 Moms
 Nøgletal
 Ophørspension
 Personalegoder
 Skattefri rejsegodtgørelse
 Småaktiver, straksafskrivning
 Sommerhus til rådighed
 Sommerhusudlejning
 Virksomhedsskat/Selskabsskat