Links

 

Vi er medlem af foreningen af danske revisorer www.fdr.dk, nyttig viden og publikationerne "Danske Revisorer" kan læses her.

www.skat.dk

Under Borger og Tast-Selv, findes online beregninger af personlig skat 
Under Erhverv og Tast-Selv findes bl.a. indberetningssystemer vedrørende moms, A-skat, AM-bidrag samt personnumre på ansatte.

Erhvervsstyrelsens hovedmål er at tilbyde erhvervslivet og borgerne adgang til de i styrelsen registrerede oplysninger samt orientere og vejlede. Her kan du også registrere via internettet.

På virk / data, findes virksomhedsoplysninger i cvr.
På virk / indberet, kan du registrere din virksomhed og foretage indberetninger, herunder:

Fakturablanketten - gratis fakturering af en offentlig kunde
Den digitale sygedagpengeløsning  - hurtig refusionHos  finder du en virksomhed, et regnskab eller en person.

 

Sygedagpengeforsikring for selvstændig erhvervsdrivende og for dine medarbejdere kan tegnes på www.statens-administration.dk

Refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge søges herefter hjem via NemRefusion på www.virk.dk (se ovenfor)

Sygedagpengeforsikringen kan også træffes på telefon 7025 1426 telefontid man-fre 10-13. (spørgsmål til forsikringen) 

Har du spørgsmål til udbetalingen af dine sygedagpenge, skal de rettes til din bopælskommune, dem som udbetaler sygedagepengene. 

 Folketingets hjemmeside  opdateres løbende i forbindelse med lovgivningsprocessen, f.eks lovforslag, betænkninger, spørgsmål, udvalgsbilag m.v. 
Skatteområdets dokumenter findes under dokumenter, og lovforslag fordelt på ministerområde.

RevisionsCentralen
 Harlis
 Rønn
 udlejningsejendomme
 udlejning
 bogføring
 regnskab
 ejendomsregnskab
 virksomhedsordningen
 kapitalafkastordningen
 Anne Rønn Harlis
 Finn Harlis
 Brian Rønn Harlis

r